diseño logotipo factoria creativa

Disseny de logotip

Imagen Corporativa
Disseny de logotip, un factor fonamental a l’hora de pensar en la identitat d’una empresa o marca. El disseny de logotipve a ser, en termes gràfics, la imatge que identifica a un negoci. A aquest punt cada dia se li dóna major importància, ja que és la imatge de cara al públic, és la carta de presentació i reflecteix els valors de la marca.>

És important que el disseny de logotip sigui funcional i transmeti el missatge desitjat en el target en qüestió. Les agències de publicidad de Barcelona compten amb professionals que realitzen logotips tipogràfics fets exclusivament a partir de la tipografia, logotips que estan elaborats amb un anagrama o amb la unió dels dos elements. A més, es pot incorporar en el disseny l’eslògan de l’empresa.
La selecció dels colors és un aspecte molt rellevant al moment de crear un logotip professional. Els colors s’han de triar amb molta cura, ja que el disseny final ha de ser coherent amb el missatge que busca reflectir l’empresa.

6 Factors essencials del disseny del logotip

Perque el disseny d’un logotip sigui eficaç i reflecteixi correctament el missatge que l’empresa vol transmetre ha de ser:

Inoblidable: És important que es recordi fàcilment amb la marca o producte.
Simple:
La senzillesa en la forma i colors en el disseny de logotip és rellevant, ja que d’aquesta manera es reconeixerà més fàcilment a l’empresa.
Representatiu:
El logotip ha de representar a la marca del negoci i els seus valors.
Destacable:
El logotip ha de ser únic per ressaltar de les altres empreses de la competència.
Permanent:
Les tendències es van modificant contínuament, per la qual cosa és important tenir un disseny de logotip que es mantingui en el temps i així sigui identificat per les persones.
Adaptable
Ha de ser flexible per estar present en tots els mitjans necessaris.
El disseny de logotip comunica gràficament la imatge del negoci i si els logotips estan ben elaborats, són capaços de seduir als possibles clients.
Diseño logotipo factoria creativa

6 Passos necessaris per a l’elaboració d´un disseny de logotip

1. Breafing: Per crear un logotipo és necessari submergir-se en el nínxol del negoci a partir de la marca, el client, la competència, les oportunitats i les amenaces. La idea és conèixer profundament el quefer de l’empresa per crear una imatge visual que contingui els atributs essencials de la marca.
2. Estudi i Anàlisi: Gràcies a la recerca realitzada, serà possible desenvolupar adequadament el concepte de la marca i els valors que es busquen transmetre. És fonamental conèixer quines són les sensacions culturals de la societat actual, per així poder connectar correctament amb el target.
3. Esbós: Aquí es plasma en paper o en la pantalla les primeres representacions visuals a la forma conceptual que s’ha imaginat. El procés de creació visual, com qualsevol procés creatiu, és on es va perfeccionant i es va avaluant aquells factors que serveixen i els que no i així aconseguir un treball que encaixi amb el concepte ideal de la marca.
4. Disseny: És important que el disseny del logotip sigui net i amb el mínim nombre de formes possibles. També, és necessari tenir present la simetria de les proporcions, juntament amb l’harmonia i l’elecció de colors com a fonts tipogràfiques. En aquesta part, es té present la gamma cromàtica que ajudarà a l’estructura de la imatge corporativa.
5. Presentació: Aquí es fa la proposta al client, la qual no solament ha estat capaç de recollir les idees i objectius del client, sinó de superar-los, fent que la proposta de logotip sigui la millor.
6. Desenvolupament i aplicació: Al moment que el logotip té el vistiplau, s’elabora el manual d´identitat corporativa, en el qual s’explica l’aplicació correcta del logotip i, finalment, com ha d’usar-se perquè mantingui la congruència.

Solicita´ns pressupost, et sorprendrem en qualitat i preu

Factoria Creativa

Somos una agencia de marketing online y diseño web en Barcelona que desarrolla proyectos de comunicación a medida y personalizados según objetivos.