Packaging

El disseny de packaging és l’art de protegir un producte amb un determinat envàs per al seu magatzematge i venda. El disseny  de l’envàs és un dels aspectes més importants per a la venda d’un producte, ja que ha de transmetre una bona imatge en el punt de venda i atreure els teus clients potencials.

A més, el disseny de packaging és el nom que s’utilitza per referir-se als embolcalls, envasos o etiquetats dels productes comercials. Així mateix, té el poder de desencadenar una compra, perquè el disseny de packaging modificarà la forma en què s’usa el producte. Per exemple, un vi servit en tetrabrick tindrà un ús diferent que un embotellat, això s’apreciarà específicament en el disseny de la mateixa etiqueta.

Els millors dissenys de packaging: «BestPack del 2014»

 • Schweppes Botanicals – Gran Premi Best Pack Packaging 2014
 • Bama – Oro Best Pack 2014
 • Royal – Plata Best Pack 2014
 • Helios – Plata Best Pack 2014
 • Cinco Jotas – Plata Best Pack 2014
 • Sánchez Romero Carvajal – Bronce Best Pack 2014
 • Don Bocarte – Bronce Best Pack 2014

Des de Factoria Creativa Barcelona creem disseny de packaging, el desenvolupem i el produïm fent que sigui eficient, que destaqui en el lineal i que aporti un valor afegit a la marca.

Serveis de creació i realització del disseny de packaging

 • Estudi, disseny o restyling d’un pack existent.
 • Estudi, disseny i creació de noves línies de la marca.
 • Propostes de materials i desenvolupament d’estructures del pack per al seu posterior emmagatzematge.
 • Creació de l’encuny i impressió del packaging.

El disseny del packaging a Barcelona està en augment, això es va reflectir en la passada edició de la fira Hispack 2014, l’organització va presentar el Llibre Blanc de l’Envàs i Embalatge per al coneixement del sector del packaging que es publica a Espanya. Les dades recollides mostren que es tracta d’un sector en plena expansió, amb una àmplia visió del panorama actual de la indústria del disseny del packaging a Barcelona i Espanya tan innovadora.

Cal tenir en compte que el disseny de packaging és el primer punt de contacte entre la marca i el client potencial.

D’envasos poden haver infinits, però, només uns pocs aconsegueixen «enamorar». Per aconseguir-ho, Fox Business aconsella 5 aspectes fonamentals:

 • Tenir cura dels aspectes legals: Un producte ha d’oferir al consumidor la informació necessària sobre aquest. I, depenent del producte, hi ha certes normatives pel que fa a la informació que està present en el packaging. 
 • Observar la competència: Abans de començar a desenvolupar un nou producte, cal fer un estudi del packaging de la competència per tal de conèixer el que estan duent a terme les marques, perquè fent un bon anàlisi és possible millorar el disseny i evitar cometre errors.
 • Tenir una imatge uniforme: En haver seleccionat l’estil del packaging del producte, és important tenir en compte el target de la marca.
 • Dissenyar per a diversos productes: És fonamental que el disseny d´un packaging ha de ser adaptable als diferents productes de la marca. És a dir, que si la marca desenvolupa un producte únic, és imprescindible que el packaging escollit tingui compatibilitat tant amb el de les targetes de presentació com amb un altre material de promoció.
 • Elaborar envasos sostenibles: En el moment en què les marques busquen crear envasos sostenibles, la percepció del client respecte al producte, millora. Per exemple, envasos fets a partir del reciclatge de materials i de la reutilització tenen un valor afegit davant el públic objectiu.

Factoria Creativa és una agència de publicitat a Barcelona i desemvolupa disseny de packaging amb grans dosis de creativitat i preus molt ajustats per a les diferents necessitats de cada client.

Sol·licita’ns pressupost , et sorprendràs per preu i qualitat.

Factoria Creativa

Somos una agencia de marketing online y diseño web en Barcelona que desarrolla proyectos de comunicación a medida y personalizados según objetivos.