fbpx
icono presupuesto web

Avís legal

1. Avís legal i termes d’ús.

1.1. Dades identificatives del responsable.

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es fa constar que el titular d’aquesta pàgina és Factoria Creativa con CIF/ NIF B66943705 , amb domicili social situat a Casp 90 3º 1º 08010 Barcelona i sent la seva activitat social Brand Design Off/Online, DISEÑO WEB Y TIENDAS ONLINE, MARKETING ONLINE, SOCIAL MEDIA Y RRPP.

1.2. Finalitat de la pàgina web.

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:
• Informació sobre continguts concrets a través de correu electrònic.
• Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits.
• Rebre ingressos per comissions a través d’afiliació i publicitat de Google Ads.

1.3. Usuaris:

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, els presents termes d’aplicació.

1.4. Captura d’informació

La forma en què https://www.factoriacreativabarcelona.es recopila informació dels seus lectors i visitants és a través de:

Galetes de rastreig.

Navegació i Direcció IP: El fet de navegar per aquest web, l’usuari facilita de forma automàtica a servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP, data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat.
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades considera la IP com a dada de caràcter personal. Aquest web no utilitzarà la IP per identificar els seus usuaris, aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i la realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, per analitzar tendències, administrar el lloc, i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt. En cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

1.5 Exclusió de garanties i responsabilitat.

Tant la web https://www.factoriacreativabarcelona.es com la titular d’aquesta pàgina no es fan responsables, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts , per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

1.6 Modificacions.

La web se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su web.

1.7 Generalidades.

La web es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la seva web..

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcions a través de la pàgina web ( des d’ara LLOC WEB) siguin incloses en un fitxer d’Usuaris Web propietat de Vicente Salvador, les dades del apareixen a l’inici de l’avís:

Tot això degudament inscrit davant l’agència Espanyola de Protecció de Dades i de què es garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel RGPD.

2.1 Finalitat, legitimació, categoria de les dades recollides, consentiment a el tractament, menors d’edat.

Tal com es recull en la normativa, s’informa a l’usuari que, a través dels formularis de contacte, subscripcions o descàrrega de guies en pdf, es recullen dades, les quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, així com altres comunicacions que el web entén interessants per als seus usuaris. Els camps marcats com obligatoris, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada així com les finalitats establertes en l’avís legal.

Així mateix podrà donar compliment mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats pels USUARIS.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de doble opt-in, seentenderá a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l’usuari al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats de l’tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recollides les dades ni molts menys cediré a un tercer aquestes dades.

2.1.1 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Tu com usuari ets l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em facis arribar eximiéndome de qualsevol tipus de responsabilitat a al respecte.

Com a usuari, has garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

2.2 MENORS D’EDAT

En el supòsit de ser major de tretze anys, podràs registrar-te sense necessitat de consentiment previ dels teus pares o tutors.

Què passa en el cas que siguis menor de 14 anys?
En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals

Notes: Si tens menys de tretze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te a la web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir constància.

2.3 LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades i és requisit obligatori per poder subscriure’t a la pàgina web.
Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgis.

2.4 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades demanades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

2.5 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservaré les teves dades durant el temps legalment establert o fins que demanis eliminar-los.

2.6 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ.

El responsable de la web, fins a la data compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei Orgànica i altra normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

A partir del maig del 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en vigor, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Així mateix, li informo que donant compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i se li sol·licitarà consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment .

En compliment del que estableix la normativa, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers de Vicente Salvador tractades per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de la web.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”

2.7. MESURES DE SEGURETAT.

Li informo que tenim implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de la
acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD.

Així mateix, s’han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

2.8. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través del web, podran dirigir-se a titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers. L’informem igualment que pot presentar reclamació davant l’Autoritat de Control.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint al teu compte d’usuari directament i modificar les teves dades o esborrar el teu compte d’usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

En el present cas, no es realitzen tractaments automatitzats de dades, i en el cas de fer-ho, l’informarem al respecte.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça:

Vicente Salvador, Casp 90 3r 1r 08010 Barcelona.

També podrà exercitar els drets, mitjançant el correu electrònic: [email protected]

2.9 LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel lloc web. Per això la web no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a la web, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer el nostre treball, encara que https://www.factoriacreativabarcelona.es no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos.

La web no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

2.10 MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

EL RESPONSABLE DEL WEB es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada a el menys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

2.11 RESPONSABLE DEL FITXER, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT.

El responsable de l’arxiu de dades és Vicente Salvador

i con NIF/CIF: 0000000 i número VAT: ES0000000.

2.12. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, La Web utilitza els determinats prestadors de serveis sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Política De Privadesa de la publicitat proporcionada a Adsense: Google Adsense.
Política de privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics).
Política de privacitat d’Amazon: Amazon

A La web també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a la web (el “Hiperenllaç”). L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre La Web i el propietari de la web o de la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de La web dels seus continguts o serveis. En tot cas, La web es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç a el Lloc Web.

2.13. NO VOLS REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O VOLS REVOCAR EL SEU CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, de 11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic pots oposar-te a l’ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça [email protected]

En relació amb la gestió de les teves dades associats als perfils socials de Vicente Salvador, l’exercici de el dret d’accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d’accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Vicente Salvador.

A més podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials, eliminar els continguts que deixin de interessar o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.

L’usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. Animo els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les diferents xarxes socials abans de començar a usar-les.

Facebook

Google

Twitter

Instagram

Pinterest

2.14 ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l’responsable del web en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.

2.15 CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

El responsable de la web es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

3. POLÍTICA DE GALETES

La LSSI-CE, obliga a tots els que tinguin un blog o un web a advertir l’usuari de l’existència de galetes, informar sobre elles i requerir permís per a descarregar-les.

No sempre és possible comptar amb informació actualitzada de les galetes que terceres parts puguin utilitzar a través d’aquest lloc web.

Per tant, en cas que et trobis amb aquest tipus de galetes en aquest lloc web i no estiguin enumerades a la llista següent, t’informo de la importància de comunicar-m’ho. També pots posar-te en contacte directament amb el tercer per demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat i la durada de la galeta, i com ha garantit la seva privacitat.

Com podem classificar les galetes?

Segons la seva finalitat:

Galetes tècniques: Les galetes tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d’un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix. Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió de el temps de resposta, rendiment o validació d’opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Galetes de personalització: Aquestes galetes permeten a l’usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l’idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Galetes analítiques: Les galetes analítiques són les utilitzades pels nostres portals web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris de la mateixa per tal de millorar l’oferta de productes i serveis. Per exemple, mitjançant una galeta analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d’un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Galetes publicitàries / de publicitat: Les galetes publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d’accés, el contingut editat, etc. Les galetes de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació de l’comportament a través de l’observació d’hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l’usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

Segons termini:

Galetes de sessió: Les galetes de sessió són aquelles que duren el temps que l’usuari està navegant per la pàgina web i s’esborren a terme.

Galetes persistents: Aquestes galetes queden emmagatzemades en el terminal de l’usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les opcions indicades sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

3.1 LES GALETES QUE UTILITZA AQUESTA WEB

En aquestA web s’utilitzen galetes pròpies i de tercers per aconseguir que tinguis una millor experiència de navegació, puguis compartir contingut en xarxes socials, per mostrar-te anuncis en funció als teus interessos i per obtenir estadístiques d’usuaris.

Com a usuari, pots rebutjar el tractament de les dades o la informació bloquejant aquestes cookies mitjançant la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, has de saber que, si ho fas, aquest lloc web no funcioni adequadament.

Segons els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, si continues navegant, estaràs donant el teu consentiment per a l’ocupació de les galetes que detallo a continuació.

Les galetes d’aquest web ajuden a:

• Fer que aquesta web funcioni correctament
• Estalviar el haver d’iniciar sessió cada vegada que visites aquest lloc
• Recordar la vostra configuració durant i entre les visites
• Permetre’t visualitzar vídeos
• Millorar la velocitat / seguretat de el lloc
• Que pugui compartir pàgines amb xarxes socials
• Millorar contínuament aquest lloc web
• Mostrar-anuncis en funció de les teves hàbits de navegació

No utilitzarem mai galetes per:

• Recollir informació d’identificació personal (sense el teu permís exprés)
• Recollir informació sensible (sense el teu permís exprés)
• Compartir dades d’identificació personal a tercers

3.2 COOKIES DE TERCERS QUE FEM SERVIR EN AQUESTA WEB I QUE HAS DE CONÈIXER

Aquest web, com la majoria de llocs web, inclou funcionalitats proporcionades per tercers. També es posen a prova regularment nous dissenys o serveis de tercers pararecomendaciones i informes. Això pot modificar ocasionalment la configuració de galetes i que apareguin galetes no detallades en la present política. És important que sàpigues que són galetes provisionals que no sempre és possible informar i que només tenen finalitats d’estudi i valoració. En cap cas es van a utilitzar cookies que comprometin la teva privacitat.

Entre les galetes de tercers més estables estan:

• Les generades per serveis d’anàlisi, concretament, Google Analytics per ajudar a l’website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web i millorar la usabilitat de la mateixa, però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar l’usuari. Google Analytics, és un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”).

L’usuari pot consultar aquí el tipus de cookies utilitzades per Google. Cookie de Google+ i Google Maps, segons el que disposa la seva pàgina sobre quin tipus de cookies utilitzen.

• Seguiment de Google Adwords: Utilitzem seguiment de conversions d’AdWords de Google. El seguiment de conversions és una eina gratuïta que indica el que
succeeix al cap que un client faci clic als anuncis, tant si ha comprat un producte com si s’ha subscrit al seu butlletí informatiu. Aquestes galetes expiren als 30 dies i no contenen informació que pugui identificar-te personalment.

Per obtenir més informació sobre seguiment de conversions de Google i la política de privacitat.

La publicitat generada per AdWords, basada en els interessos de l’usuari, es generen i se li mostren a partir de la informació recollida d’activitats i navegacions que l’usuari realitza en altres llocs web, ús de dispositius, apps o programari relacionat, la interacció amb altres eines de Google (galetes DoubleClick).

DoubleClick fa servir les cookies per millorar la publicitat. Les galetes solen usar-se comunament per orientar anuncis basats en contingut rellevant per a un usuari, millorar els informes de rendiment de la campanya i evitar mostrar anuncis que l’usuari ja hagi vist.

DoubleClick fa servir ID de cookies per tenir un registre de quins anuncis s’han mostrat en determinats navegadors. En el moment de publicar un anunci en un navegador,
DoubleClick pot usar l’identificador de galeta d’aquest navegador per comprovar quins anuncis de DoubleClick ja s’han mostrat en aquest navegador en concret. Així és com DoubleClick evita mostrar anuncis que l’usuari ja ha vist. De la mateixa manera, els ID de cookies permeten a DoubleClick registrar les conversions relatives a les sol·licituds d’anuncis, com quan un usuari veu un anunci de DoubleClick i, més endavant, fa servir el mateix navegador per visitar el lloc web de l’anunciant i realitzar una compra .

Les galetes de DoubleClick no contenen informació personal d’identificació. En ocasions, la galeta conté un identificador addicional similar en aparença a la identificació de galeta. Aquest identificador es fa servir per identificar una campanya publicitària a la qual es prèviament ja s’havia exposat un usuari; no obstant això, DoubleClick no emmagatzema cap altre tipus de dades en la galeta i, a més, la informació no és personal d’identificació.

• WordPress: La Web és usuària de la plataforma de subministrament i allotjament de blocs WordPress, propietat de l’empresa nord-americana Automattic, Inc A aquests efectes, el
ús de tals cookies pels sistemes no mai estan sota control o gestió de la responsable del web, poden canviar la seva funció en qualsevol moment, i entrar galetes noves.

Aquestes galetes tampoc reporten a l’responsable d’aquest web benefici algun. Automattic, Inc, utilitza a més altres cookies amb la finalitat d’ajudar a identificar i rastrejar als visitants dels llocs de WordPress, conèixer l’ús que fan de la pàgina web d’Automattic, així com les seves preferències d’accés a la mateixa, tal com es recull en l’apartat “galetes” de la seva política de privacitat.

• Galetes de xarxes socials: Les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el seu navegador mentre navega per la web, per exemple, quan utilitza el botó de compartir
continguts del web en alguna xarxa social.

Les empreses que generen aquestes cookies corresponents a les xarxes socials que utilitza aquest web tenen les seves pròpies polítiques de galetes:

• Cookie de Twitter, segons el que disposa la seva política de privacitat i ús de cookies.
• Cookie de Facebook, segons el que disposa la seva Política de Cookies
• També utilitzo galetes de serveis d’afiliació per a productes d’Amazon, per exemple, pel que a l’recomanar un producte, i definitivament compris després de passar per la plataforma d’Amazon, tindré una comissió.

A continuació, i segons exigeix ​​l’article 22.2 de la LSSI es detallen les galetes que poden instal·lar-se habitualment durant la navegació per aquest stio web:

Galetes: NID __utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz
Duració: 2 anys
Finalitat: Permeten fer un seguiment de la pàgina web mitjançant l’eina Google Analytics, que és un servei proporcionat per Google per obtenir informació dels accessos dels usuaris als llocs web. Algunes de les dades emmagatzemades per a posteriors anàlisis són: el nombre de vegades que l’usuari ha visitat el lloc web, dates de la primera i l’última visita d’l’usuari, durada de les visites, pàgina des de la qual l’usuari ha accedit a la pàgina web , motor de cerca que l’usuari ha fet servir per arribar a el lloc web o vincle que ha seleccionat, lloc de el món des del qual accedeix l’usuari, etc. La configuració d’aquestes galetes està predeterminada pel servei que ofereix Google, motiu pel qual li suggerim que consulti la pàgina de privadesa de Google Analytics, per obtenir més informació sobre les cookies que utilitza i com deshabilitar (entenent-se que no som responsables de l’contingut o la veracitat dels llocs web de tercers)
——————
Galetes: doubleclick.com, DSIS- IDE-ID
Durada: 30 dies
Finalitat: Aquesta galeta s’utilitza per tornar a la focalització, l’optimització, la presentació d’informes i la
atribució d’anuncis en línia. DoubleClick envia una galeta a el navegador després de qualsevol impressió, clic o una altra activitat el resultat sigui una crida a servidor de DoubleClick. Si el navegador accepta la galeta, aquesta s’emmagatzema en ell]
—————-
Galetes: fr
Durada: 90 dies
Finalitat: Es tracta de la galeta de publicitat principal de Facebook. S’utilitza per oferir, analitzar i millorar la
rellevància dels negocis
—————-
Galetes: sb
Durada: 2 anys des de la seva instal·lació
Finalitat: Es tracta de la galeta de publicitat principal de Facebook. S’utilitza per oferir, analitzar i
millorar la rellevància dels anuncis.
—————-
Galetes: prli_clicks_ prli_visitor
Durada: clics dura 30días i visitor dura 365 dies
Finalitat: Es tracta de cookies que realitzen un seguiment dels clics que es fan a cada
enllaç i Pretty Links mostra estadístiques.

3.3 COM GESTIONAR I INHABILITA AQUESTES COOKIES

Si no vols que els llocs web posin cap galeta en el teu equip, pots adaptar la configuració de el navegador de manera que se’t notifiqui abans que es descarregui cap galeta. De la mateixa manera, pots adaptar la configuració de manera que el navegador rebutgi totes les galetes, o únicament les galetes de tercers. També pots eliminar qualsevol de les galetes que ja es trobin en el teu equip. Tingues en compte que hauràs d’adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzis.

El web posa a disposició dels usuaris que vulguin impedir la instal·lació de les esmentades cookies, enllaços facilitats a l’efecte per navegadors l’ús es considera més estès: Google Chrome – Internet Explorer – Mozilla Firefox – Apple Safari

3.4 LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el responsable de la web i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​Catalunya, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.