imagen e identidad corporativa

Imatge corporativa Barcelona

Disseny packaging Coca-Cola
Imatge corporativa Barcelona, un pilar essencial per a les empreses. 
Està constituïda per diversos elements que unints ajuden al posicionament del negoci, de manera que el públic objectiu la recordi constantment. 

Llavors, la imatge corporativa Barcelona, va de la mà amb els valors que la marca li interessa comunicar, per això és important la forma en la que es transmet aquest missatge en els consumidors i com ells ho perceben.

 

Factors com la tipografia, l’aplicació d’un color i el logotip, són peces clau en la conformació de la imatge corporativa Barcelona, ja que a través d’aquests es busca transmetre ràpidament l’essència del negoci.

 

Imatge corporativa Barcelona: 5 Factors que conformen la imatge d´una empresa

 

Naming: És quan se li posa nom a l´empresa i es converteix en la primera impressió que tenen els consumidors. És recomanable que el nom es vinculi amb el quefer prioritari de l’empresa, és fonamental que sigui fàcil de recordar i, alhora, destaqui per sobre les altres marques.

 

Logo: Pot estar format únicament per paraules, imatges o per una barreja d’ambdues. El logo perquè sigui efectiu ha de ser comprès per les persones i el concepte que es vol transmetre ha de ser clar. Per tant, a l’hora de dissenyar, és important tenir en compte que sigui atractiu tant per als clients com per la competència.

 

L’eslògan: Perquè tingui èxit aquest element ha de caracteritzar-se per la seva originalitat i per ser directe. És molt important que reflecteixi transparència i confiança respecte al que ofereix.

 

Pàgina web: És important que el lloc web compti amb el seu propi domini. Pot ser el nom de l´empresa o bé alguna paraula vinculada al negoci. És rellevant que el disseny sigui amigable i còmode al moment de tractar-lo, per tal que l’usuari pugui informar-se ràpidament sobre l’empresa i dels productes i serveis que aquest ofereixi.

 

Brochure: Això fa al·lusió als fullets i mitjans de publicitat que tingui l´empresa. Tot ha de tenir la mateixa imatge corporativa perquè sigui reconeixible i no es presti a la confusió.

 

En aquests temps, empreses de disseny gràfic a Barcelona, es preocupen per brindar a les corporacions un canvi en la imatge corporativa, perquè de vegades es fusiona amb altres entitats i, en aquest cas, és necessari modificar el nom de l’empresa i amb això, definir objectius i noves estratègies.

Solicita´ns pressupost, et sorprendrem en qualitat i preu

Factoria Creativa

Somos una agencia de marketing online y diseño web en Barcelona que desarrolla proyectos de comunicación a medida y personalizados según objetivos.

icono presupuesto web